Thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2016 ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 821 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi gần 160 nghìn tỷ đồng

Thông tin trên được Bộ Tài chính công bố sáng 2/11 cho biết, trong đó thu nội địa 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.

Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ, như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%; thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9% dự toán, tăng 15,4%; các khoản thu về nhà, đất đạt 130,6% dự toán, tăng 35,4%; lệ phí trước bạ đạt 96% dự toán, tăng 22,2%.

10 thang, thu ngan sach dat 80,9% du toan nam - Anh 1

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Tuy nhiên, cơ quan quản lý này cho hay, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như: Thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán năm. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện; ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

“Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất-kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp”, Bộ Tài chính lý giải.

Thu ngân sách từ dầu thô 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Lũy kế 10 tháng, tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán năm, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán năm), thu cân đối NSNN đạt 122,26 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, vốn đầu tư nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 69,6% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 54% dự toán năm). Chi trả nợ và viện trợ 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán năm, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Với diễn biến thu-chi trên, bội chi NSNN 10 tháng ước là 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Trả nợ 183.718 tỷ đồng

Về huy động vốn nước ngoài, trong tháng 10/2016 đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá 14,1 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã ký kết 32 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.

Cũng trong tháng 10, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 394 triệu USD tương đương 6.074 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016, đã giải ngân 2.916 triệu USD tương đương 63.829 tỷ đồng (đạt 64% so với kế hoạch cả năm).

Vẫn trong tháng 10, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 5.504 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỷ đồng; trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.

Hương Thủy