Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 10 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,613 tỉ USD, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2015 và có 10.300 doanh nghiệp được thành lập mới...

10 thang, them hon 10.000 doanh nghiep moi ra doi - Anh 1

Ảnh minh họa

Hàn Quốc vẫn dẫn đầu

Tính đến ngày 20.10, cả nước có 2.061 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỉ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015 và có 967 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,348 tỉ USD, bằng 77,9% so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,7 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỉ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982,59 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 657,66 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

Hiện nay, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,62 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,92 tỉ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,73 tỉ USD, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, Hải Phòng tiếp tục là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 43 dự án cấp mới và 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,73 tỉ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,03 tỉ USD, chiếm 11,5%. Tiếp theo là Đồng Nai và Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,87 tỉ USD và 1,67 tỉ USD.

Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỉ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710,6 nghìn tỉ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; trong khi đó có 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 114,3 nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8.677 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 93,4% và tăng 21,2%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.574 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 29% và 33.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 28,8%.

Hoàng Long