Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết tháng 10-2016, chi đầu tư qua hệ thống KBNN ước đạt 61% kế hoạch vốn năm 2016 Nhà nước giao.

10 thang, KBNN tu choi chi hon 63 ty dong - Anh 1

KBNN đã từ chối 63,3 tỷ đồng chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt. Ảnh Internet.

Cụ thể, tính đến ngày 31-10, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2016 giải ngân qua hệ thống KBNN ước thực hiện là gần 201.215 tỷ đồng. Số chi này đã đạt 61% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao đến thời điểm báo cáo là 329.939,5 tỷ đồng).

Trong đó: Vốn xây dựng cơ bản giải ngân là hơn 146.017 tỷ đồng; Vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 4.176,5 tỷ đồng; Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 20.037,8 tỷ đồng; Nguồn vốn khác giải ngân là 30.982,9 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 63,3 tỷ đồng chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt và một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Để có kết quả trên, KBNN đã bám sát chỉ đạo của Nghị quyết số 60/NQ-CP, chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời.

Thùy Linh