Ngày 2-11, Bộ Tài chính công bố tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, thu NSNN 10 tháng đạt 821.000 tỉ đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015. Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp như thu phí, lệ phí. Đặc biệt thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được cải thiện. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn. Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục giảm mạnh, trong 10 tháng qua chỉ ở mức hơn 32.400 tỉ đồng, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, chi ngân sách 10 tháng ở mức hơn 980.000 tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, bội chi NSNN ước 10 tháng là 159.500 tỉ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.