Dù ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nghề giáo luôn được xem là một nghề nghiệp cao quý. Ở một số quốc gia phát triển, giáo dục rất được chú trọng và vì thế, mức lương cho việc dạy học cũng rất cao. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đưa ra bảng thống kê 10 quốc gia trả lương cho giáo viên cao nhất thế giới năm 2016.