- Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của mỗi quốc gia. Otto von Bismarck, nhà lãnh đạo, “thủ tướng thép” của nước Đức vào thế kỷ XIX đã từng nói: “Nếu một quốc gia muốn tồn tại trên thế giới này thì quốc gia đấy phải xây dựng quân đội”.