Trang web Hollywood Reporter vừa đưa danh sách 10 phim thất bại nặng nhất trong thập niên qua.

Theo tiêu chí đánh giá của trang web này thì “thất bại” bao gồm việc bộ phim thua lỗ nặng nề và khiến người xem thất vọng cao độ trong khi trước đó nó đã tạo kỳ vọng lớn. Số thu dưới đây là doanh thu ở thị trường Mỹ: 1. The adventures of Pluto Nash (khởi chiếu 6.8.2002). Kinh phí: 100 triệu USD, thu về 4,4 triệu USD. 2. Battlefield earth (khởi chiếu 12.5.2000). Kinh phí: 75 triệu USD, thu về 21 triệu USD. 3. Land of the lost (khởi chiếu ngày 5.6.2009). Kinh phí 100 triệu USD, thu về 65 triệu USD. 4. Gigli (khởi chiếu 1.8.2003). Kinh phí 54 triệu USD, thu về 6,1 triệu USD. 5. Town & country (khởi chiếu 27.4.2001). Kinh phí: 90 triệu USD, thu về 6,7 triệu USD. 6. Catwoman (khởi chiếu 23.7.2004). Kinh phí: 100 triệu USD, thu về 40 triệu USD. 7. The invasion (khởi chiếu 17.8.2007). Kinh phí: 80 triệu USD, thu về 15,1 triệu USD. 8. Rollerball (khởi chiếu 8.2.2002). Kinh phí: 70 triệu USD, thu về 19 triệu USD. 9. Grindhouse (khởi chiếu 6.4.2007). Kinh phí: 67 triệu USD, thu về 25 triệu USD. 10. The spirit (khởi chiếu 25.12.2008). Kinh phí: 60 triệu USD, thu về 19,8 triệu USD. Liên Khương