Hiện trên thị trường có rất nhiều phần mềm chỉnh sửa hình ảnh tuyệt vời và người dùng có lẽ sẽ cảm thấy lúng túng không biết lựa chọn cái nào. Bài viết sẽ giới thiệu 10 phần mềm chỉnh sửa ảnh hàng đầu hiện nay.