ANTĐ - Theo ông Tống Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, hiện Việt Nam đang có gần 800 đô thị, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Sự gia tăng dân số, đô thị hóa ngày càng nhanh đã khiến nhu cầu sử dụng và khai thác quá mức nguồn nước ngày càng tăng cao, nguồn nước ngầm tại nhiều thành phố lớn đã và đang phải đứng trước nhiều thách thức.

Để bảo vệ nguồn nước, Bộ TN-MT đã đưa ra kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước, trong đó xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm để quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước.

Anh Tú