(HNM) - Hôm qua, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, 17h ngày 23-3 là thời hạn cuối để nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử TP đã nhận được 182 hồ sơ, gồm 10 hồ sơ tự ứng cử và 172 hồ sơ do các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị được MTTQ thành phố phân bổ.

Số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV là 95 người với cơ cấu ít nhất: 35% là nữ, 15% người ngoài Đảng, trên 15% là đại biểu dưới 35 tuổi, 2,1% đại biểu dân tộc thiểu số, 3,15% đại biểu tự ứng cử và 40% đại biểu tái cử. Số đại biểu này dự kiến được bầu ra tại 30 đơn vị bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội thống nhất giới thiệu 191 ứng cử viên. Dự kiến hôm nay 24-3, Ủy ban Bầu cử TP sẽ bàn giao hồ sơ đại biểu ứng cử cho Ủy ban MTTQ TP để phục vụ hiệp thương lần thứ hai. * Ngày 23-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã hướng dẫn các cán bộ MTTQ ở cơ sở quy trình, thủ tục theo bước 4 quy trình hiệp thương. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử ĐBQH được thực hiện từ ngày 24-3 đến hết ngày 31-3-2011. Việc lấy ý kiến được tổ chức tại thôn, tổ dân phố do Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Tại hội nghị lấy ý kiến, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn ĐBQH để nhận xét, bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử. Trong quá trình tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, nếu có vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử liên quan đến xã, phường, thị trấn thì cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử phối hợp với UBND cấp xã xác minh; đối với những vụ việc mà cử tri nêu tại cơ quan công tác thì đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh; đối với người tự ứng cử thì UB bầu cử phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó để xác minh. Việc xác minh và trả lời các vấn đề phải xong chậm nhất là ngày 12-4-2011.