Khi ngày tận thế (theo lời đồn là 21/12/2012) đang đến gần, không ít người cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc tìm một nơi trú ẩn chắc chắn.