10 nghề dưới đây được BLS (Cục thống kê Lao động Mỹ) đánh giá là hứa hẹn nhất - cả về tiềm năng phát triển và thu nhập trung bình. Bạn sẽ kiếm được hàng chục nghìn đô/năm nếu làm một trong những nghề này.