TP - Ngày 26/8, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh cho biết, có 10 ngân hàng thương mại tham gia đợt đầu tiên thí điểm thực hiện hệ thống quản trị rủi ro (Basel II).

Theo đó, việc áp dụng Basel II tại các ngân hàng sẽ giúp nâng cao sự an toàn; tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tín dụng, đồng thời đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông John Ditty, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn công ty TNHH KPMG cho biết, Basel II là xu hướng tất yếu mà Việt Nam phải thực hiện để đảm bảo cho ngân hàng phát triển an toàn, ổn định tuy nhiên để thực hiện còn rất nhiều thách thức.