Đến từ nhiều vương quốc khác nhau nhưng tất cả đều xinh đẹp và xuất thân từ dòng dõi Hoàng gia.