Bạn có thể vận dụng 10 mẹo chữa lỗi quần áo dưới đây để "chữa cháy" khi quần áo bị lỗi trong những trường hợp khẩn cấp.

Video: 10 mẹo chữa lỗi quần áo đơn giản trong nháy mắt:

Nguồn video: Bright Side.