Tắm cùng nhau, bạn sẽ cảm thấy cực kì thích thú khi bạn thử điều này. Một hành động đơn giản như cọ lưng cho nhau cũng sẽ giúp hai bạn giữ ấm ngọn lửa tình yêu.