Với sự đa dạng của các thiết bị di động trang bị màn hình cảm ứng, nhiều người dùng tung hô :”Cảm ứng là tuyệt vời nhất, là tương lai!”. Nhưng liệu thực sự, màn hình cảm ứng có tuyệt vời như vậy?.