Bạn chỉ cần khoảng 160.000 đồng là đã có thể sở hữu một trong những loại phấn nền được tạp chí danh tiếng Marie Claire bình chọn là tốt nhất.