Tờ ANP vừa thống kê ra top 10 bánh Pizza đắt giá nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là chiếc Louis XIII có giá 12.000 USD (tương đương 272,16 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 1

1. Louis XIII - giá 12.000 USD (tương đương 272,16 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 2

2. Favitta’s Family Pizzeria - giá 8.200 (tương đương 185,98 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 3

3. Pizza Royale 007- giá 4.200 USD (tương đương 95,26 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 4

4. World’s Expensive The Mardo’s Pizzeria - giá 2.400 USD (tương đương 54,43 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 5

5. Nino’s Bellissima Pizzeria - giá 1.000 USD (tương đương 22,68 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 6

6. The C6 Pizza - giá 450 USD (tương đương 10,21 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 7

7. Triple Mille-Feuille Pizza - giá 140 USD (tương đương 3,18 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 8

8. The Astice E Tartufo - giá 125 USD (tương đương 2,84 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 9

9. The Magic Gold Pizza - giá 108 USD (tương đương 2,45 triệu đồng).

10 loai banh Pizza dat gia nhat the gioi - Anh 10

10. Domino’Skobe Beef Steak Pizza - giá 72 USD (tương đương 1,63 triệu đồng).

Lê Ngọc (Theo APN)