Họa sĩ pháp y có công tìm được nhiều tội phạm nhất, trang trại xác người lớn nhất thế giới, vật chứng được tìm thấy nhiều nhất tại hiện trường các vụ án... Dưới đây là những kỷ lục trong lĩnh vực hình sự: