Tính đến hết năm 2007, làng game vẫn chưa thể phân định kẻ thắng người thua trong trận so tài này, dù rằng Wii đang chiếm ưu thế hơn cả.