Trong lúc đi cứu hộ thì ca nô lật úp, nhờ bám ngọn tre suốt 10 giờ trong đêm tối mà một người đàn ông ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đã thoát chết kỳ diệu.

Theo TTVN