Tờ Success Story vừa thống kê ra top 10 đồng xu cổ đắt giá nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là đồng xu Double Eagle 1849 có giá 20 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 1

1. Double Eagle 1849 - giá 20 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 2

2. Half Union 1877 - giá 15 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 3

3. Saint Gaudens 1907 - giá 8,5 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 4

4. Liberty Silver Dollar 1974 - giá 7,85 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 5

5. Double Eagle 1933 - giá 7,59 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 6

6. Silver Dollar 1804 - giá 7,5 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 7

7. Half Eagle 1822 - giá 6 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 8

8. Liberty Head 1913 - giá 4,5 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 9

9. Queen Elizabeth II Million Dollar Coin 2007 - giá 4 triệu USD.

10 dong xu co dat gia nhat the gioi - Anh 10

10. Rare Edward III - giá 585.681 USD.

Lương Ngọc (Theo Success Story)