Vừa có thêm 10 ĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cho năm học 2009 - 2010 với tổng chỉ tiêu là 33.480.