Bằng đại học giúp bạn có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhưng không hẳn cần thiết để có một công việc hạnh phúc.

Hoài Thu