Rất nhiều cơn bão tồi tệ tấn công nước Mỹ trong những năm qua, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho những cư dân bên bờ phía Đông và vùng vịnh Mexico.

Dưới đây là 10 cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ: 1. Katrina Thiệt hại: 45,12 tỷ USD Thời gian: 25 - 30/8/2005 Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee 2. Andrew Thiệt hại: 22,23 tỷ USD Thời gian: 24 - 26/8/1992 Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, Louisiana 3. Ike Thiệt hại: 12,65 tỷ USD Thời gian: 12 - 14/9/2008 Khu vực bị ảnh hưởng: Arkansas, Illiniois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Texas 4. Wilma Thiệt hại: 11,31 tỷ USD Thời gian: 24/10/2005 Khu vực bị ảnh hưởng: Florida 5. Charley Thiệt hại: 8,48 tỷ USD Thời gian: 13 - 14/8/2004 Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, North Carolina, South Carolina 6. Ivan Thiệt hại: 8,01 tỷ USD Thời gian: 15 - 21/9/2004 Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia 7. Hugo Thiệt hại: 6,62 tỷ USD Thời gian: 17 - 22/9/1989 Khu vực bị ảnh hưởng: Georgia, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, Virginia, US Virgin Islands 8. Rita Thiệt hại: 6,18 tỷ USD Thời gian: 20 - 26/9/2004 Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas 9. Frances Thiệt hại: 5,21 tỷ USD Thời gian: 3 - 9/9/2004 Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, Georgia, North Carolina, New York, South Carolina 10. Jeanne Thiệt hại: 4,15 tỷ USD Thời gian: 15 - 29/9/2004 Khu vực bị ảnh hưởng: Delaware, Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, Virginia Nguồn CNBC/DVT.vn Theo DVT.vn