Rất nhiều cơn bão tồi tệ tấn công nước Mỹ trong những năm qua, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho những cư dân bên bờ phía Đông và vùng vịnh Mexico.