10 cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Gafin.vn - 

10 con bao gay thiet hai lon nhat trong lich su My

Rất nhiều cơn bão tồi tệ tấn công nước Mỹ trong những năm qua, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho những cư dân bên bờ phía Đông và vùng vịnh Mexico.

Dưới đây là 10 cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ:

1. Katrina

Thiệt hại: 45,12 tỷ USD

Thời gian: 25 - 30/8/2005

Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee

2. Andrew

Thiệt hại: 22,23 tỷ USD

Thời gian: 24 - 26/8/1992

Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, Louisiana

3. Ike

Thiệt hại: 12,65 tỷ USD

Thời gian: 12 - 14/9/2008

Khu vực bị ảnh hưởng: Arkansas, Illiniois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Texas

4. Wilma

Thiệt hại: 11,31 tỷ USD

Thời gian: 24/10/2005

Khu vực bị ảnh hưởng: Florida

5. Charley

Thiệt hại: 8,48 tỷ USD

Thời gian: 13 - 14/8/2004

Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, North Carolina, South Carolina

6. Ivan

Thiệt hại: 8,01 tỷ USD

Thời gian: 15 - 21/9/2004

Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia

7. Hugo

Thiệt hại: 6,62 tỷ USD

Thời gian: 17 - 22/9/1989

Khu vực bị ảnh hưởng: Georgia, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, Virginia, US Virgin Islands

8. Rita

Thiệt hại: 6,18 tỷ USD

Thời gian: 20 - 26/9/2004

Khu vực bị ảnh hưởng: Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas

9. Frances

Thiệt hại: 5,21 tỷ USD

Thời gian: 3 - 9/9/2004

Khu vực bị ảnh hưởng: Florida, Georgia, North Carolina, New York, South Carolina

10. Jeanne

Thiệt hại: 4,15 tỷ USD

Thời gian: 15 - 29/9/2004

Khu vực bị ảnh hưởng: Delaware, Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, Virginia

Nguồn CNBC/DVT.vn

Theo DVT.vn