Quý III/2016, VNM là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch với gần 20 nghìn tỷ đồng (136 triệu cổ phiếu), giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 4,5 nghìn tỷ đồng. Tiếp sau đó là hai cổ phiếu nhóm ngành thép HPG và HSG.

Thị trường chứng khoán quý III/2016 đã đi theo chiều hướng tương đối tích cực. Chỉ số VN-Index tăng 8,46% lên mức 685,73 điểm và chỉ số HNX-Index có mức tăng 0,33% lên 85 điểm.

Giao dịch trên thị trường trong quý III/2016 diễn ra rất sôi động, tuy nhiên, giao dịch đa phần được đẩy mạnh trên sàn HOSE.

Cụ thể, trong quý III/2016, tổng khối lượng giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 11 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 211,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,07% về khối lượng, nhưng tăng mạnh 17,69% về giá trị so với quý II/2016.

Đáng chú ý, trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch trong quý III/2016 đạt hơn 8 tỷ cổ phiếu (tăng 2,76% so với quý II/2016), tương ứng giá trị giao dịch lên tới hơn 175 nghìn tỷ đồng (tăng 22,85% so với quý trước). Giao dịch thỏa thuận trong quý III/2016 trên sàn HOSE chiếm 10,8% về tổng khối lượng và 14,7% về tổng giá trị.

10 co phieu giao dich manh nhat quy III/2016 - Anh 1

Quý III/2016, VNM là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch với gần 20 nghìn tỷ đồng (136 triệu cổ phiếu), giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 4,5 nghìn tỷ đồng. Tiếp sau đó là hai cổ phiếu nhóm ngành thép HPG và HSG, với giá trị giao dịch lần lượt 12,4 nghìn tỷ đồng (283,88 triệu cổ phiếu) và 6,8 nghìn tỷ đồng (162,3 triệu cổ phiếu).

10 co phieu giao dich manh nhat quy III/2016 - Anh 2

Còn nếu xét về khối lượng giao dịch, KBC là mã dẫn đầu với hơn 384,78 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng (6,7 nghìn tỷ đồng). Bên cạnh đó hai mã ITA và FLC cũng đều có khối lượng giao dịch trên 300 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, khác với sàn HOSE, giao dịch trên sàn HNX quý III/2016 có phần sụt giảm so với quý trước đó. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 2,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 36,6 nghìn tỷ đồng, giảm 7,14% về khối lượng và 2% về giá trị.

10 co phieu giao dich manh nhat quy III/2016 - Anh 3

VCG là mã dẫn đầu về giá trị giao dịch trên sàn HNX trong quý III/2016, với hơn 3 nghìn tỷ đồng (190,9 triệu cổ phiếu). Hai mã SCR và PVS đều giao dịch trên 2 nghìn tỷ đồng, trong đó, SCR là hơn 2,5 tỷ đồng (252,3 triệu cổ phiếu), còn PVS là 2,3 nghìn tỷ đồng (118,2 triệu cổ phiếu).

10 co phieu giao dich manh nhat quy III/2016 - Anh 4

Với 252,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, SCR chính là mã có khối lượng giao dịch mạnh nhất sàn HNX trong quý III/2016. Tiếp sau đó là VCG và SHB. SHB trong quý III/2016 giao dịch được hơn 171 triệu cổ phiếu (901,6 tỷ đồng).