Theo thống kê của tờ SIW, Republica Fashion’s Gucci 30 Carat Diamond Belt là chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại. Giá trị của nó lên đến 249.000 USD (tương đương 5,627 tỷ đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 1

1. Republica Fashion’s Gucci 30 Carat Diamond Belt - giá 249.000 USD (tương đương 5,627 tỷ đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 2

2. Roland Iten Calibre R822 - giá 84.000 USD (tương đương 1,899 tỷ đồng)

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 3

3. Selfridges & Co Gold - giá 32.000 USD (tương đương 723,20 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 4

4. Hermes Etriviere - giá 5.100 USD (tương đương 115,26 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 5

5. Louis Vuitton 40MM Crocodile Belt - giá 3.500 USD (tương đương 79,10 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 6

6. Billionaire Italian Couture Alligator Belt - giá 2.850 USD (tương đương 64,41 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 7

7. Cartier Crocodile Leather and Palladium Belt - giá 2.310 USD (tương đương 52,21 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 8

8. Stefano Ricci Crocodile and Palladium Belt - giá 1.760 USD (tương đương 39,78 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 9

9. Ralph Lauren Alligator Engine-Buckle Belt - giá 1.750 USD (tương đương 39,55 triệu đồng).

10 chiec that lung dat gia nhat moi thoi dai - Anh 10

10. Versace Crystal 3D Medusa Belt - giá 1.095 USD (tương đương 24,75 triệu đồng).

Lương Ngọc (Theo SIW)