Trang TechRadar bầu chọn ra danh sách 10 chiếc điện thoại có thiết kế xấu nhất trong lịch sử. Trong danh sách này, Motorola và Samsung, mỗi hãng góp 2 model.

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 1

1. Xcute DV1 (thời điểm ra mắt: 2005).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 2

2. Motorola StarTAC Rainbow (thời điểm ra mắt: 1996).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 3

3. Nokia 7600 (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 4

4. Samsung Upstage (thời điểm ra mắt: 2007).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 5

5. Kyocera Blade (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 6

6. Motorola V100 (thời điểm ra mắt: 2000).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 7

7. Vertu Signature Cobra (thời điểm ra mắt: 2006).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 8

8. Siemens Xelibri 6 (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 9

9. Virgin Mobile Lobster 700TV (thời điểm ra mắt: 2006).

10 chiec dien thoai xau nhat trong lich su - Anh 10

10. Samsung NPH-N270 Matrix (thời điểm ra mắt: 2003).