Tuy nhà lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã ra đi nhưng ông mãi là tượng đài lịch sử về tinh thần đoàn kết, giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba và nhân dân thế giới với những phát ngôn đi vào lòng người.

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 1

"Cứ lên án tôi đi. Điều đó chẳng quan trọng. Lịch sử sẽ phán quyết tôi vô tội", ông Fidel nói khi bị bắt giữ sau trận đánh vào trại lính Moncada Barracks bị thất bại năm 1953, khởi đầu cuộc cách mạng chống chế độ độc tài Batista. (Ảnh: Rex)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 2

"Cách mạng - đó không phải là một chiếc giường được rải đầy hoa hồng. Đó là cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ", ông Fidel nói năm 1959. (Ảnh: AP)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 3

"Tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người. Nếu tôi phải bắt đầu lại việc này thì tôi sẽ chỉ cần 15 người hoặc thậm chí 10 người với một niềm tin tuyệt đối. Bạn nhỏ bé thế nào cũng không phải vấn đề, quan trọng là bạn có niềm tin và một kế hoạch hành động", ông Fidel nói năm 1959 với đài CBS, 30 ngày sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ của Tổng thống Fulgencio Bastita. (Ảnh: Getty)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 4

“Đáng tiếc là chúng ta (những người Cuba) không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có, không những đường sữa mà cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam”, câu nói đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam về tình đoàn kết hai nước được Chủ tịch Fidel nói năm 1966, trong một Hội nghị đoàn kết ba châu Á - Phi - Mỹ Latinh. (Ảnh: Huffingtonpost)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 5

“Chiến thắng là sự nhẫn nại và Tổ quốc, đó là nhân loại". (Ảnh: Getty)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 6

Tháng 12/1985, ông Fidel thông báo về việc ngừng hút xì gà: "Tôi đã đi đến kết luận từ lâu rằng điều cuối cùng tôi phải hy sinh vì sức khỏe của người dân Cuba là ngừng hút thuốc. Tôi không thật sự thấy thèm nó nữa". (Ảnh: Getty)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 7

"Tôi là người theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tôi sẽ như thế cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình”. (Ảnh: Getty)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 8

"Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trên thế giới nếu cộng đồng xã hội chủ nghĩa biến mất. Tôi không tin điều đó là có thể", ông Fidel nói năm 1989 sau khi cuộc khủng hoảng ở Liên Xô bắt đầu. (Ảnh: Getty)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 9

“Đất nước của chúng tôi, đó là một thiên đường theo đúng ý nghĩa tinh thần của từ này. Và tôi đã nhiều lần nói, chúng tôi thà chết trong thiên đường chứ không cần sống sót trong địa ngục”. (Ảnh: Reuters)

10 cau noi noi tieng cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 10

"Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu sống được đến 80 tuổi". (Ảnh: Sputnik)

Tú Anh