VOV.VN - Việc vận chuyển gia cầm không kiểm soát tại quốc gia này khiến dịch cúm ngày càng lan rộng.