Hanoinet - Nếu bạn đang chán công việc hiện tại và cả ông chủ của bạn nữa, bạn đánh mất động cơ hoặc cảm thấy không còn được giá trị với nơi làm việc hiện tại nữa, những ý tưởng dưới đây sẽ giúp bạn phục hồi lại niềm đam mê trước kia.