Cùng chiêm ngưỡng lại những bàn thắng đẹp không tưởng được các danh thủ thực hiện từ những góc sút hẹp sau đây.

Video: 10 bàn thắng không tưởng từ những góc sút hẹp:

Nguồn video: YouTube/Wr77er.