Cơ thể một người ít luyện tập không có được sự cân bằng cần thiết. Một số cơ bắp gần như luôn thoải mái, trong khi một số khác lại luôn trong tình trạng quá tải.

Tốt hơn, bạn nên tham khảo một vài bài tập cụ thể để lấy lại sự linh hoạt và sức mạnh của cơ bắp.

Thử 10 bài test dưới đây để tìm ra vùng cơ nào trên cơ thể bạn đang không đủ khỏe mạnh.

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 1

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 2

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 3

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 4

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 5

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 6

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 7

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 8

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 9

10 bai tap co the chi ra ngay ban dang gap nguy hiem o bo phan nao tren co the - Anh 10

K.H (Theo Bright side)