TTO - Cứ mỗi năm, tạp chí Telegraph (Anh) lại dành ra một góc báo để tổng kết những "cái nhất" của ngành du lịch thế giới. Năm 2008, thế giới chứng kiến sự suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến uy tín của giải cũng như sự háo hức của độc giả để bầu chọn cho những "ứng cử viên" năm nay.