Niềm hạnh phúc của sinh viên; Lần đầu về ra mắt nhà chồng; Ước mơ trong em,... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 1

Cách ăn mỳ không cần rửa bát.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 2

Niềm hạnh phúc của sinh viên.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 3

Nhảy mỏi chân rồi thì quá giang thôi.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 4

Karaoke an toàn.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 5

Dỗi vì bị chê béo.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 6

Chuối... vỡ kế hoạch.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 7

Đời sinh viên.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 8

Áo dài Việt Nam theo phong cách người Nhện.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 9

Lần đầu ra mắt nhà chồng.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 10

Ước mơ của em.