Ngày đầu về làm dâu.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 1

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 2

Người ta và tôi.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 3

Cây gà.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 4

Cách làm bài sáng tạo.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 5

Khi bạn kháng cự việc chụp ảnh nhưng vô ích.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 6

Chủ nào tớ nấy.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 7

Anh không lấy vợ giáo viên đâu.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 8

Người vận chuyển phiên bản đời thật.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 9

Lái xe đẳng cấp sang chảnh.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay 5/10 - Anh 10

Luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh.