Khả năng tài chính hạn hẹp, không có nghĩa là bạn không mua được laptop hàng “chất”. Hãy tham khảo qua danh sách những dòng máy tính giá rẻ nhưng vẫn "chất" mà chúng tôi đã “tuyển lựa” dưới đây cho nhu cầu của bạn.