SGTT - Ngày 9.8, vụ Giáo dục đại học, bộ Giáo dục và đào tạo cho biết những thí sinh không trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển NV2, 3 vào trường phù hợp. Hạn nộp hồ sơ tham gia xét tuyển NV2 là từ 25.8 – 10.9.

Hồ sơ xét tuyển gồm: giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, lệ phí xét tuyển (15.000đ) và một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Kết quả xét tuyển được công bố trước ngày 15.9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 được nộp từ ngày 15.9 – 30.9. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố trước ngày 5.10. T.Tuyền