Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến nay, có trên 1,9 triệu lượt du khách quốc tế đến thành phố, tăng 13,7% so cùng kỳ này năm ngoái.