Vào lúc 17h3’ chiều nay, với 458/ 478 đại biểu (chiếm 92,9%) tán thành, Nghị quyết về mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội. Ngày 1/ 8/ 2008, Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội sẽ có hiệu lực.