Tổng cục Du lịch cho biết, trong quý I/2008 đã có 8 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào lĩnh vực du lịch, với tổng vốn lên đến 1.621 triệu USD.