Theo số liệu của Cục đăng kí giao dịch bảo đảm quốc gia, Bộ Tư pháp, hiện cả nước có gần 1,3 triệu phương tiện giao thông đang thế chấp giấy tờ gốc tại ngân hàng. Điều này, cũng có nghĩa 1,3 triệu phương tiện trên có thể bị CSGT xử phạt vì lưu thông sử dụng đăng ký phô tô.