(HNMO)- Sự ủng hộ của người Nhật đối với Thủ tướng Taro Aso đã giảm xuống 11% và hơn 1/3 số cử tri nước này muốn ông Aso lập tức từ chức.