TT - Đây là phong trào do Đoàn Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng phát động nhằm hướng sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên trong trường với biển đảo quê hương. Ngoài viết thư, các bạn còn có thể gửi kèm những món quà nhỏ như ảnh, hạc giấy, tranh vẽ...

Một nữ sinh viên bày tỏ: “Chúng mình đều biết nhiều về Trường Sa, Hoàng Sa của đất nước. Mình muốn viết thư thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương gian khổ”.