Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KTĐT -  1 tin đăng lại

KTĐT - Để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu, về chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, UBND TP đã phê duyệt chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2012, trong đó có chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận của các quận, huyện, thị xã.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 215/TB-UBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các quận, huyện, thị xã đã cấp được 29.088 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (tổng cộng, đến nay, TP đã cấp được 1.043.848 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 94,6% các trường hợp đủ điều kiện, đã kê khai đăng ký). Nhìn chung công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo các quận, huyện như: Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Long Biên đã tập trung chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương...

Tuy nhiên, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu của TP và nhu cầu của người dân. Nhiều phường, xã, thị trấn còn để xảy ra tình trạng vi phạm về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến công tác này.

Nguyên nhân của tình trạng này, về chủ quan là do lãnh đạo một số quận, huyện, xã, phường, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận, số lượng cán bộ định biên còn thiếu so với nhu cầu công việc của địa phương. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận chưa chặt chẽ và hiệu quả; việc hướng dẫn của các Sở, ngành cho UBND các quận, huyện, thị xã chưa hiệu quả. Cơ sở dữ liệu về địa chính còn chưa đầy đủ; việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận còn hạn chế.

Về khách quan, các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận hầu hết là các trường hợp có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất phức tạp, không đáp ứng các yêu cầu của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận (có khoảng 112.000 trường hợp/191.835 trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận); một số quy định của pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch yêu cầu, về chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, UBND TP đã phê duyệt chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2012, trong đó có chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận của các quận, huyện, thị xã. Do đó, các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện quyết định trên, tập trung giải quyết các trường hợp đủ điều kiện. Các trường hợp đã cấp phải thông báo cho người dân biết kết quả và làm thủ tục trao Giấy chứng nhận, thu nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Các trường hợp đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, phải có kế hoạch và tập trung nhân lực và thời gian để giải quyết. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng không kê khai thì UBND các xã, phường, thị trấn thông báo và yêu cầu chủ sử dụng đất phải thực hiện trách nhiệm của người sử dụng đất và yêu cầu quản lý của Nhà nước.

Đối với những trường hợp có vướng mắc về nguồn sử dụng đất, hoặc các trường hợp tồn đọng về sử dụng đất do lịch sử để lại cần phải tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện thỉ giải quyết ngay việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những trường hợp vi phạm đã có văn bản xử lý thu hồi của các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật, nhưng chưa thực hiện thì UBND các quận, huyện, thị xã phải báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật để phân loại, xử lý. Trường hợp đã bãi bỏ, chấm dứt văn bản thu hồi thì xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện.

Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (không phù hợp với quy hoạch, có tranh chấp khiếu kiện, vi phạm pháp luật đất đai...) thì tổng hợp, lập hồ sơ quản lý theo quy định.